• Écht vers
  • Duurzaamheid als standaard
  • Groente in de basis
  • Gezond en gemakkelijk

Waarom biologisch (voor Gijs van de Hoef) logisch is


In onze winkel in De Ellekoot voeren wij naast het gangbare assortiment aan aardappelen, groente en fruit, ook een biologisch assortiment. Waarom doen wij bij Gijs van de Hoef dat eigenlijk? En wat is nu het verschil tussen biologische en niet-biologische groente en fruit?

Waarom wij een biologisch assortiment voeren

Het idee om een biologisch assortiment te gaan voeren ontstond toen Gijs jaren geleden een heel bevlogen teler van aardbeien en asperges bezocht in de Betuwe. Deze teler teelde volgens de biologische principes en ging nóg een stapje verder. Hij teelde zijn producten vrijwel zonder residu door er een compostthee van te maken. Met deze compost kon de teler zijn landbouwgrond voeden en verbeteren.

 

De voordelen van biologische groente en fruit

Nu maakt niet iedere biologische boer zijn eigen compostthee, maar binnen de biologische teelt geldt wel het principe dat door of tijdens het teeltproces de grond niet mag verarmen, maar juist verrijkt moet worden. Het telen van biologische gewassen geschiedt met respect voor de natuur en met het oog op behoud van de bestaande ecosysteem. Boeren die biologische landbouw bedrijven zijn zich ervan bewust dat alle bewerking van het land gevolgen heeft op (het leven in) de nabije omgeving. Doel is om die gevolgen positief te laten zijn!

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Biologische landbouw is erop gericht biodiversiteit te behouden. “Bio” betekent leven, “diversiteit” is afwisseling of verscheidenheid. Diversiteit van leven is essentieel om de wereld zoals wij die nu kennen, met al haar verschillende ecosystemen, in stand te houden. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, voor vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het is onze balans.

Biodiversiteit is bijvoorbeeld ook cruciaal voor de voedselzekerheid; de groei van 84% van de gewassen in Europa is afhankelijk van bestuiving door bijen. Door het veelvuldige gebruik van landbouwgif en pesticiden is sprake van een toenemende bijensterfte. Deze bijensterfte roept bezorgdheid op over de voedselzekerheid in de toekomst.

Of biologische aardappelen, groente en fruit ook gezonder zijn, in die zin dat het hogere voedingswaarden zou bevatten, is nooit eenduidig aangetoond. In algemene zin bevatten biologische gewassen minder nitraat. Maar voor het overige lijken de voedingswaarden gelijk. Onderzoek hiernaar is heel lastig, want veel hangt af van allerlei factoren, zoals de tijd van oogsten, de temperatuur, grond, omgeving etc.

Wèl neem je met biologische groente en fruit een schoner product tot je. Immers, bij de teelt wordt namelijk geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden.

De nadelen van biologische gewassen

Nadelen van het telen van biologische gewassen is dat, doordat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast, de oogsten kleiner zijn en er dus meer ruimte, water en tijd nodig is voor eenzelfde opbrengst. Een ander nadeel is dat biologisch geteelde gewassen kwetsbaarder zijn en daardoor minder lang houdbaar. Er is dus meer risico op verspilling. Ook kunnen de gewassen bacteriën en schimmels bevatten die in het reguliere teeltproces worden gedood door de bestrijdingsmiddelen.

Samenvatting

De voordelen van biologische groente en fruit

1. Landbouw met respect voor behoud van het ecosysteem. Bewustzijn dat alle bewerking van het land effect heeft op de omgeving
2. Behoud van biodiversiteit! Biodiversiteit is essentieel om de huidige ecosystemen in stand te houden. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het is onze balans en onze garantie tot voedselzekerheid
3. Biologische AGF bevatten geen chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden

De nadelen van biologische groente en fruit

1. Meer tijd, ruimte en water nodig om hetzelfde te produceren
2. Aanwezigheid van schimmels en bacteriën mogelijk
3. Producten zijn kwetsbaarder, waardoor het risico op verspilling groter is.

Bron

Meer weten over gezond eten?

Neem eens een kijkje in onze webshop! Gezond eten hoeft niet moeilijk te zijn. Bij ons vind je onder andere heerlijke kant-en-klare maaltijden, sapkuren, buffetten, saladeschotels en veel meer!

Bekijk onze gezonde maaltijden
Christine
Christine